Õige teave pakub kaitset

Pärilik mitte-polüpoosne kolorektaalvähk

Lynch sündroom

Pärilik mitte-polüpoosne kolorektaalvähk (Herediatry Non-Polyposis Colorectal Cancer – HNPCC) ehk Lynch sündroom on kõige levinum päriliku soolevähi vorm, mis moodustab 2-5% kõikidest kolorektaalvähi juhtudest. Lynch sündroomi iseloomustab autosoom-dominantne pärandumisviis ja varieeruv penetrantsus. Sündroomi esinemine on põhjustatud pärilikest mutatsioonidest DNA valepaardumise reparatsiooni süsteemi (mismatch repair-MMR) geenides.

Mutatsioonid võivad esineda vähemalt neljas MMR geenis MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. Kõige sagedamini on mutatsioone leitud HNPCC juhtudega perekonnas, rohkem kui 90%, geenides MLH1 ja MSH2.

Viimasel aastakümnel on tehtud suur edasimineks Lynch sündroomi molekulaarse tausta arusaamises. Uuringutes on näidatud, et molekulaardiagnostika valestipaardumise reparatsiooni süsteemi geenidele aitab tuvastada HNPCC perekondi ja omab väga olulist osa geneetilisel konsultatsioonil. Kahjuks on inimeste valik geneetiliseks testimiseks siiani vastuoluline. Kuna patsiendi perekonna-anamnees võib tihti olla puudulik või ebatäpne, on äärmiselt vajalik leida objektiivne prognostiline mutatsioonanalüüsi strateegia. HNPCC perekondade tuvastamine kliinilises praktikas on problemaatiline.

1991. aastal koostati kliinilised kriteeriumid Amsterdam I, mis arvestasid vaid kolorektaalvähi esinemist perekonnas. Sellele järgnesid Amsterdam II kriteeriumid, mis arvestasid lisaks kolorektaalvähile ka teiste paikmete kasvajate esinemist, tõstsid patsientide valiku meetodi tundlikkust. Kuid antud kriteeriumite tundlikkus on siiski limiteeriv, kuna võimaldab leida vaid 50-60% inimestest, kellel esinevad MMR geenides pärilikud mutatsioonid.

1996. aastal koostati Bethesda kriteeriumid, olgugi et tegemist on vähem rangete kriteeriumitega kui Amsterdam II, jääb osa mutatsioonikandjatest siiski tuvastamata.

Seega väikeste või väheinformatiivsete perekondade puhul on soovituslik kasutada veel nõrgemaid kriteeriume, mis võtavad arvesse rohkem teisi Lynch sündroomi kasvajaid kui kolorektaalvähk. Nõrgemate kriteeriumite kasutamisel on valik laiem perekonnas esinevate vähijuhtumite numbri, patsientide vanuse ja kasvajate asukohtade suhtes.

Oluline on, et adekvaatne HNPCC sündroomi diagnoosimine annab võimalust perekonna-liikme õigeks skriinimiseks, mis vähendab vähi arenemise riski ja annab võimaluse pikemale elulemusele.

Kriteeriumid Lynchi sündroomi kahtlusega patsientide tuvastamiseks.

A. Amsterdam I kriteeriumid (kõik tingimused peavad olema täidetud)

Vähemasti kolmel sugulasel on diagnoositud kolorektaalvähk:

 • üks kolmest kolorektaalvähiga sugulasest on esimese astme sugulane;
 • kolorektaalvähi juhud vähemasti kahes järjestikus põlvkonnas;
 • vähemasti üks kolorektaalvähi juht enne 50. Eluaastat;
 • välistatud FAP;
 • kinnitatud histopatoloogiliselt.

B. Amsterdam II kriteeriumid (kõik tingimused peavad olema täidetud)

Vähemasti kolmel sugulasel on diagnoositud Lynchi sündroomi spektri vähk:

 • Lynchi sündroomiga seotud kasvajate juhud vähemasti kahes järjestikus põlvkonnas;
 • üks kasvaja juht enne 50. eluaastat;
 • histoloogiliselt kinnitatud Lynchi sündroomi spektri kasvaja vähemasti kolmel sugulasel, üks neist on esimese astme sugulane teise kahega.

C. Patsient vastab täiendatud Bethesda kriteeriumitele (üks kriteerium peab olema täidetud)

 • kolorektaalvähk diagnoositud enne 50. eluaastat;
 • sünkroonse või metakroonse kolorektaalvähi või teiste Lynchi sündroomi spektri kasvajate esinemine igas vanuses;
 • kolorektaalvähk MSI-H fenotüübiga (tuumori lümfotsütaarne infiltratsioon, Chron’i-taoline lümfotsütaarne reaktsioon, mutsinoosne signet-ring diferentsioon, medullaarne kasvutüüp) diagnoositud enne 60. eluaastat;
 • kolorektaalvähiga, kellel, vähemalt ühel esimese astme sugulasel, on diagnoositud Lynchi sündroomi spektri kasvaja enne 50. eluaastat;
 • kolorektaalvähiga patsient, kelle kahel või enamal esimese või teise astme sugulasel on diagnoositud Lynchi sündroomi spektri kasvajad (sõltumata vanusest).

D. Kolorektaalvähiga patsient väikese või väheinformatiivse anamneesiga perekonnast, kui ühel esimese või teise astme sugulasel on esinenud kolorektaalvähk (sõltumata vanusest)./

E. Patsient, kellel on diagnoositud jämesoole adenomatoos(sed)ne polüüp(bid) ja tema esimese astme sugulane vastab Bethesda kriteeriumitele või perekond vastab Amsterdam II kriteeriumitele, kuid perekonnas ei ole elusolevaid või kättesaadavaid kolorektaalvähiga patsiente.

F. Patsient, kellel on diagnoositud jämesoole-adenoom enne 40. eluaastat.

G. Patsient, kellel diagnoositud emakavähk enne 50. eluaastat ja kellel vähemalt ühel esimese või teise astme sugulasel diagnoositud Lynchi sündroomi spektri kasvaja.

Molekulaardiagnostiline skeem Lynchi sündroomi diagnoosimiseks.