Koosteod – head teod

Partneritele pakutavad teenused

Uue DNA/RNA analüüsi arendamine

Tugev taristu võimaldab iGenil pakkuda geneetiliste ja epigeneetiliste analüüside väljatöötamist ja läbiviimist erinevatel tehnoloogilistel platvormidel.

iGenil on juurutatud järgmised tehnoloogiad: HRM (High Resolution Melting) analüüs, sekveneerimine, Sanger sekveneerimine, MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification), reaalaja PCR, Luminex platvorm.

iGen pakub uue analüüsi väljatöötamist tervikuna alates sobiva geneetilise variatsiooni valikust kuni analüüsi valideerimiseni.

DNA/RNA analüüs

iGen pakub teenusena geneetiliste ja epigeneetiliste variatsioonide tuvastamist.

Teostame järgmisi analüüse:

  • ühenukleotiidse polümorfismi (SNP) analüüs
  • geeni sekveneerimine
  • metülatsiooni detekteerimine
  • fragmentanalüüs

Sõltuvalt huvipakkuva variatsiooni iseloomust, kogusest ja proovide arvust aitab iGen valida kõige kuluefektiivsema tehnoloogia.

Meil on lai kogemus erinevate bioloogiliste materjalidega: vereproovid, koeproovid (külmutatud, FFPE), suu limaskesta kaapeproovid.

Eraldi saab tellida järgmisi etappe:

  • DNA/RNA eraldamine
  • bioloogilise materjali/DNA/RNA pikema-ajaline säilitamine
  • DNA/RNA analüüs